Logo Ysgol Bro Myrddin - Yr Hen Dderwen


   
 

     Integris S2 Bro Myrddin                 Moodle Bro Myrddin                   Ebost Zimbra           

 
     
 


        Y Prifathro - Mr Dorian Williams

           
Neges Y Prifathro - 
Cyfarchion cynnes iawn i chi, a chroeso i dudalennau gwefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ysgol uwchradd sy'n dysgu'r mwyafrif helaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yw Bro Myrddin...   (mwy)

  Fideo's a Chyflwyniadau lluniau Bro Myrddin ar gwefan YOUTUBE  Ysgol Bro Myrddin ar Twitter @yggbm  Lluniau Bro Myrddin ar safwe FLICKR

 
 

 
     
    
Safwe Urdd Gobaith Cymru
    Ymarferion Allgyrsiol Addysg Gorfforol 2011/2012    Clwb gweithgareddau ar l ysgol i disgyblion blwyddyn 7 ac 8    Safwe - CHILDLINE - Website    Safwe "Cymorth ar sut i ddefnyddio'r w yn saff" - ThinkUknow
 
 

Darlun o'r  hen adeilad ysgol
Sefydlu'r ysgol ym 1978
Pan agorwyd drysau Ysgol Gyfun Bro Myrddin i ddisgyblion am y tro cyntaf ddydd Mercher, Medi 6ed 1978, gwireddwyd breuddwyd y rhai oedd wedi ymdrechu'n ddiwyd dros addysg ddwyieithog yn y fro ers blynyddoedd lawer... (Yr hanes lawn) 


 

  
Safwe Cyngor Sir Caerfyrddin - Ysgolion
    Safwe UCAS    Safwe CBAC    Safwe Arholiadau "edxel" a BTEC   Safwe newydd (Beta) Cwmni Gyrfaoedd Cymru - GyrfaCymru