Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Croes-y-Ceiliog, Caerfyrddin, Gorllewin Cymru. SA32 8DN. Ffn 01267 234829,  E-bost - swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk, Trydar ar @yggbm a Gweplyfr ar facebook.com/YGGBM  www.bromyrddin.sirgar.sch.uk        Agor y safwe yma yn Saesneg Website in English


Amserlen Profion Darllen a Rhifedd Bl.7-9 

 
Safwe trydar Ysgol Bro Myrddin  Safwe gweplyfr Ysgol Bro Myrddin  Safwe Youtube Ysgol Bro Myrddin  Lluniau Bro Myrddin ar safwe Flickr
Neges o groeso gan y pennaeth Newyddion Cwtsh Myrddin Y calendr ysgol
Dogfennau gohebiaith Polisau Ysgol Bro Myrddin

Y Cwricwlwm

Rhaid mewnbwn eich cyfeiriad e-bost llawn fel "username" h.y. <enw>@bromyrddin.sirgar.sch.uk

Safwe Schoolbeat Safwe - CHILDLINE - WebsiteSut i fod yn saff pan yn defnyddio'r wOs oes gennyt broblem, ac os wyt am siarad  rhywun, mae MEIC yma i ti.

 

    Pennaeth : Dr Llinos Jones
   
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
    Croes-Y-Ceiliog,
    Caerfyrddin,
    Sir Gaerfyrddin,
    Gorllewin Cymru.
    SA32 8DN

                   
                                      Polisi defnyddio cwcis / Cookie usage policy